Mental Health: Frequently asked questions

Vad är egentligen KM och MKM?


KM och MKM är Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig respektive mindre känslig markanvändning. Riktvärdena är framtagna för sanering av förorenade områden, som nivåer för att avgöra om sanering krävs eller som åtgärdsmål vid sanering. KM och MKM är alltså inte framtagna för att användas när man ska bli av med schaktmassor, men har i relativt stor omfattning kommit att användas som gränser vid upphandlingar, anläggningsprojekt, deponiavslutningar mm. I samband med bortforsling av schaktmassor.
Måste jag ta prover på all jord jag gräver upp?


Det finns inga formella krav på att du alltid ska ta prov på all jord du gräver upp, men som avfallsproducent ansvarar du för det avfall du lämnar vidare, och du har också en generell skyldighet att ha de kunskaper som krävs. I praktiken brukar det vara svårt att bli av med jord till seriösa mottagare om den inte är provtagen.
Måste jag kontrollera att de jag skickar iväg jord till har tillstånd, och hur gör jag egentligen det?


Ja, den som yrkesmässigt lämnar avfall för transport eller mottagning är skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd för transport av avfall och att mottagaren har miljötillstånd. Vi på Pinpointer rekommenderar att man alltid ber om mottagaren tillstånd och kontrollerar att det omfattar det avfall man har för avsikt att lämna. Transportörers tillstånd kan kontrolleras på https://www.kontrolleraavfallstransportorer.se/.
Är ren jord verkligen avfall?


Det som styr huruvida något är avfall eller inte är innehavarens behov och skyldighet att göra sig av med ett material. Uppkommer jord vid exempelvis en byggarbetsplats, och det finns ett behov av att köra bort jorden, är jorden ett avfall oavsett hur ren den är. Enkelt uttryckt är alltså det som i entreprenadsammanhang brukar benämnas ”Fall B massor” i stort sett alltid ett avfall, oavsett om de är rena eller inte.

Mental Health

Most people who have little or no experience dealing with persons in mental health crisis may be fearful and uncertain as to how best to help a person in this position.

 

Unfortunately, popular media (television, in particular) do not always present an accurate portrayal of the symptoms of mental illness and the best response to persons suffering from a mental health crisis – leading to some common misconceptions about the level of dangerousness of people in crisis and corresponding need for aggressive force in response.

Mental_Disorder_Silhouette.png